Oferta

Wykonujemy szeroki zakres ekspertyz związanych między innymi z likwidacją szkód komunikacyjnych i majątkowych, a także wyceny wartości rynkowej i opinie techniczne dotyczące pojazdów, maszyn, urządzeń technicznych oraz wyceny i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy wybrany zakres wykonywanych przez nasze Biuro ekspertyz:

 • oględziny pojazdów oraz nieruchomości pod kątem określenia zakresu powstałych szkód;
 • sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów (w systemach Audatex i Eurotax) oraz kosztorysów remontowo-budowlanych uszkodzonego mienia (w systemach Rodos i Norma) w oparciu o wykonane oględziny, jak również w oparciu o dostarczoną dokumentację;
 • określenie rynkowej wartości pojazdów przed zdarzeniem w stanie uszkodzonym (metodą teoretyczną lub poprzez wystawienie oferty sprzedaży na platformie Auto-Online) oraz rynkowego ubytku wartości w następstwie przeprowadzonej naprawy, w oparciu o przeprowadzone oględziny lub dostarczoną dokumentację;
 • weryfikacje zakresu i jakości wykonanych napraw powypadkowych w oparciu o wykonane oględziny pojazdu;
 • weryfikacje dokumentacji szkodowych;
 • wyceny rynkowej wartości pojazdów dla potrzeb własnych zleceniodawcy oraz banków i leasingów (z wykorzystaniem programów Info-Ekspert i Eurotax, w tym wyceny w systemie DEKRA-net);
 • sporządzanie wycen pojazdów sprowadzonych z zagranicy dla potrzeb Izby Celno-Skarbowej;
 • sporządzanie pełnej dokumentacji pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich dla potrzeb Konserwatora Zabytków;
 • identyfikacje i określenia rodzaju pojazdów (w tym pojazdów specjalnych) w oparciu o przeprowadzone oględziny;
 • określenie możliwości zmiany dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu;
 • oceny stanu powłok lakierowych;
 • ekspertyzy stanu technicznego podzespołów mechanicznych pojazdów oraz przyczyn ich awarii;
 • wyceny wartości lokali mieszkalnych i użytkowych, szacowanie wartości uszkodzonego mienia należącego do osób fizycznych jak i podmiotów prawnych.

Dodatkowo wykonujemy specjalistyczne opinie techniczne dotyczące:

 • wycen rynkowej wartości maszyn i urządzeń technologicznych, dla potrzeb własnych zleceniodawcy oraz banków i leasingów (między innymi w systemie DEKRA-net);
 • określenia kosztów odtworzenia linii technologicznych oraz ich elementów składowych, w tym także szeroko rozumianych konstrukcji stalowych;
 • dokumentacji ciśnieniowych urządzeń technicznych (rurociągi, zbiorniki);
 • przygotowania dokumentacji maszyn i urządzeń dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT);
 • rozpoznania rynku know-how oraz przygotowania dokumentacji w zakresie wdrożeń maszyn i urządzeń technologicznych.
 • wyceny wartości lokali mieszkalnych i użytkowych (usługowych, handlowych, magazynów, hoteli, stacji paliw, obiektów przemysłowych).
 • wyceny wartości gruntów niezabudowanych dla funkcji mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, a także gruntów rolnych i leśnych.
 • oględziny miejsca pożaru.
 • ustalanie przyczyn powstawania pożarów.
 • ekspertyzy popożarowe.
 • szkolenia z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów.
 • ocena ryzyka pożarowego.
 • sprzedaż specjalistycznych środków do usuwania zanieczyszczeń popożarowych.
 • doradztwo i pomoc merytoryczną w innych, także nietypowych kwestiach wyżej niewyszczególnionych.

Nasze ekspertyzy wykonujemy na terenie całego kraju, a po uzgodnieniu również na terenie krajów Unii Europejskiej.
W przypadku zleceń nietypowych, z zakresu ekspertyz technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych oraz opinii związanych z rynkiem nieruchomości, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem.